ప్రామాణిక థ్రెడ్ ఇన్సర్ట్‌లు

  • Standard Thread Inserts

    ప్రామాణిక థ్రెడ్ ఇన్సర్ట్‌లు

    థ్రెడ్ ఇన్సర్ట్‌లు ప్రెసిషన్ గ్రానైట్ (నేచర్ గ్రానైట్), ప్రెసిషన్ సిరామిక్, మినరల్ కాస్టింగ్ మరియు UHPCలో అతికించబడతాయి.థ్రెడ్ చేసిన ఇన్సర్ట్‌లు ఉపరితలం క్రింద 0-1 మిమీ వెనుకకు సెట్ చేయబడ్డాయి (కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా).మేము థ్రెడ్ ఇన్సర్ట్‌లను ఉపరితలంతో ఫ్లష్ చేయవచ్చు (0.01-0.025 మిమీ).