గేజ్ బ్లాక్

  • Precision Gauge Block

    ప్రెసిషన్ గేజ్ బ్లాక్

    గేజ్ బ్లాక్‌లు (గేజ్ బ్లాక్‌లు, జోహన్సన్ గేజ్‌లు, స్లిప్ గేజ్‌లు లేదా జో బ్లాక్‌లు అని కూడా పిలుస్తారు) అనేది ఖచ్చితమైన పొడవులను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఒక వ్యవస్థ.వ్యక్తిగత గేజ్ బ్లాక్ అనేది ఒక మెటల్ లేదా సిరామిక్ బ్లాక్, ఇది ఖచ్చితమైన గ్రౌండ్ మరియు నిర్దిష్ట మందంతో ల్యాప్ చేయబడింది.గేజ్ బ్లాక్‌లు ప్రామాణిక పొడవుల శ్రేణితో బ్లాక్‌ల సెట్‌లలో వస్తాయి.ఉపయోగంలో, కావలసిన పొడవు (లేదా ఎత్తు) చేయడానికి బ్లాక్‌లు పేర్చబడి ఉంటాయి.