కేసులు - మినరల్ కాస్టింగ్

granite components

CNC మెషిన్ కోసం మినరల్ కాస్టింగ్ గ్రానైట్

ఇది స్క్రూలు మరియు పట్టాలతో కూడిన మినరల్ కాస్టింగ్ CNC మెషిన్ ఫ్రేమ్ అసెంబ్లీ.