తయారీ విధానం

దశ 1:
డ్రాయింగ్‌లను తనిఖీ చేస్తోంది

దశ 2:
అచ్చు తయారు చేయడం

దశ 3:
ఖనిజ కాస్టింగ్ పదార్థాలను సిద్ధం చేయండి

దశ 4:
మ్యాచింగ్

దశ 5:
తనిఖీ

దశ 5:
అసెంబ్లీ

దశ 6:
డెలివరీ